ДГ "Звънче"
Детска градина в град Панагюрище

Документи

Прикачени документи

План за действие БДП
Годишен план за дейността на ДГ "Звънче", гр. Панагюрище за учебната 2023-2024г.
План за действие и финансиране за изпълнение на стратегията 2020-2025г.
Програма за превенция на ранното напускане на 5-6 годишните деца на ДГ
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи в ДГ "Звънче", гр. Панагюрище
Стратегия за развитие на детска градина "Звънче" за периода 2020-2025г.
Програма за превенция на ранното напускане на 5-6 годишни деца на ДГ
Правилник за дейността на ДГ за уч. 2022-2023г.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвимите групи
Годишен план за дейността на ДГ за уч.2022-2023
Годишен план за дейността на детската градина за уч. 2021-2022
План за действие за БДП
Годишен план за дейността на ДГ за уч. година 2020 - 2021
ППДГ за 2020 - 2021 уч. година
Програма за превенция на ранното напускане на 5-6г. деца на ДГ
Стратегия за развитие 2020г. - 2024г.
Вътрешни правила за функциониране на ДГ "Звънче" при извънредна обстановка в условията на COVID-19
План за финансиране
План за работа с родители 2019-2020уч. година
План за квалификация 2019-2020уч. година
Годишен план 2019г.-2020г.
Стратегия за развитие
ПДДГ 2018г.-2019г.
Годишен план 2018г.-2019г.
Етичен кодекс 2017г.