ДГ "Звънче"

Детска градина в град Панагюрище

За нашата детска градина

ДГ "Звънче" подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете и създава благоприятна позитивна среда за интензивна социализация, адаптация, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

В ДГ "Звънче" работят професионалисти, които обичат децата, имат висока отговорност пред обществото и поддържат своята компетентност. При нас Детето се чувства щастливо, защитено, разбрано и подкрепяно.

Родителите намират подкрепа, съгласие, сътрудничество и помощ. Детската градина е с капацитет за 122 деца, с 4 градински и 1 ясленска групи.

Научи повече
За нашата детска градина