ДГ "Звънче"
Детска градина в град Панагюрище

Бюджет

Прикачени документи

Отчет на Бюджет м. октомври 2023г.
Отчет 3-то тримесечие 2023г.
Отчет м. август 2023г.
Отчет м. юли 2023г.
Отчет 2-ро тримесечие 2023г.
Отчет м. май 2023г.
Отчет м. април 2023г.
Отчет 1-во тримесечие
Отчет м. февруари 2023г.
Отчет м. януари 2023г.
Бюджет 2023г.
отчет четвърто тримесечие 2022г.
отчет м. ноември 2022г.
отчет м. октомври 2022г.
отчет трето тримесечие 2022г.
отчет м. август 2022г.
отчет м. юли 2022г.
Отчет второ тримесечие 2022г.
Отчет първо тримесечие 2022г.
Отчет бюджет м.май 2022г.
Отчет бюджет м.април 2022г.
Отчет бюджет м. февруари 2022г.
Отчет бюджет м. януари 2022г.
Годишен бюджет 2022г.
Отчет на Бюджет 2021г. - 3- то тримесечие
Отчет второ трим. 2021г.
Отчет на Бюджет 2020г. - 4-то тримесечие
Отчет на Бюджет 2021г. - 1-во тримесечие
Бюджет 2021г.
Отчет на Бюджет 2020г. - 3-то тримесечие
Отчет на Бюджет 2020г. - 2-ро тримесечие
Отчет на Бюджет 2020г. - 1-во тримесечие
Бюджет 2020г.
Отчет на Бюджет 2019г. - 4-то тримесечие
Отчет на Бюджет 2019г. - 3-то тримесечие
Отчет на Бюджет 2019г. - 2-ро тримесечие
Отчет на Бюджет 2019г. - 1-во тримесечие
Бюджет 2019г.