ДГ "Звънче"
Детска градина в град Панагюрище

Група Малкият принц

Екип:

  • Женя Смъркалева - учител 
  • Пенка Минова - старши учител 
  • Димитрийка Тодорова - помощник-възпитател 

В група „Малкият принц” 

растем щастливи деца. 

И песничка детска се лее, 

радостно се с нея живее. 

Погледнете очите на всяко дете! 

В тях греят ярки звездички! 

Чуй песента на всяко сърце. 

То шепти: „Обичам чудния дом, 

наречен градина „Звънче”. 

В група „Малкият принц” цари ведра, спокойна и жизнерадостна атмосфера. Осигурена е достъпна среда за провеждане на качествен възпитателно-образователен процес. Развитието на децата се обуславя от: внимание и грижи; сигурност и подкрепа; уважение и пълноценно общуване; право на избор и изява. Задоволяват се непрекъснато нарастващите потребности на децата да опознават света, надграждат се познанията чрез обогатяване на представите им. Детският свят на „Малкият принц“ е основан на хармонично преливане на дейности – интелектуални, двигателни, игрови, креативни, ситуативни, естетически и творчески.