ДГ "Звънче"
Детска градина в град Панагюрище

Дневен режим

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

В УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 15.09.2021 г. ДО 31.05. 2022 г. 

Часови интервал

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

7.00 – 8.30

Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител; сутрешно раздвижване

8.30 – 9.00

Сутрешна закуска

9.00 – 10.00

Педагогически ситуации

10.00 – 10.30

Подкрепителна закуска

10.30– 12.00

Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител

12.00 – 13.00

Обяд

13.00 – 15.00

Следобеден сън

15.00 – 15.30

Подкрепителна закуска

15.30 – 16.30

Педагогически ситуации

16.30 – 18.00

Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата.

 

  ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

В НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 01.06. 2022 г. до 14.09. 2022 г. 

Часови интервал

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

7.00 – 8.30

Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител; сутрешно раздвижване

8.30 – 9.00

Сутрешна закуска

9.00 – 10.00

Игри, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител

 

10.00 – 10.30

Подкрепителна закуска

10.30– 12.00

Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител

12.00 – 13.00

Обяд

13.00 – 15.00

Следобеден сън

15.00 – 15.30

Подкрепителна закуска

15.30 – 18.00

Игри, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата