ДГ "Звънче"
Детска градина в град Панагюрище

Група Звездица

Екип:

  • Иванка Карпарова - учител 
  • Елена Тушлекова -  учител 
  • Мария Недева - помощник-възпитател 

Знаещи; Звезден прашец ни поръси и ето - 

Bсеотдайни; блясък в очите ни гори! 

Емоционални; Мечти разцъфтяват и ни понасят 

Загрижени; към бленувани висини. 

Добронамерени; Звездицата в нас е! 

Искрени; Тя е запалена и гори… . 

Целеустремени; В група „Звездица” ела, 

Ангажирани играй с нас и звездица бъди! 

В група „Звездица” грижата за децата е призвание и желание малките създания да израснат свободни, обградени с обич и нежност, топлота и внимание. В процеса на педагогическо взаимодействие се открояват същностните черти в облика на детската личност: какво желае детето; какво може детето; какво е детето.Чрез интерактивно, екологично и творческо обучение се постигат успехи в поведенчески и мотивационен план, изгражда се ценностната система на децата.